Dưới đây là những công dụng tuyệt của nước cơm trong y học và chăm sóc sắc đẹp, theo naturalnews.…